AR-GE

Covid-19 kapsamında Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir;

  1. Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerimizin COVID-19 ile ilgili kurum dışı kaynaklı proje başvuruları yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından Covid-19’a özel 1001 proje çağrısına kurumumuz akademisyenlerinin yer aldığı 8 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK’a yapılan 8 projenin 5’i kurumumuz adına verilirken, 3 projede ise diğer üniversitelerin projelerinde araştırmacı olarak görev alınmıştır.

  2. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan Covid-19 proje çağrısına tamamı üniversitemiz adına olan 4 proje başvuru gerçekleştirilmiştir. 

Projeler değerlendirme aşamasındadır.