COVİD-19 PLANLAMALAR

-Covid-19 küresel salgını sonrası dönemde üniversitemiz 2019-2020 Bahar Yarıyılında lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitimlerin teorik kısımlarını ve uygulamaların büyük bir bölümünü uzaktan öğretim ile devam ettirmektedir. Uzaktan eğitim ile yapılamayan uygulamalı eğitimlerin ilgili kamu kurumlarının uygun görmesi halinde 15 Haziran 2020 sonrasında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze tamamlanması planlanmıştır. 

-2019-2020 Bahar Yarıyılında uzaktan eğitimle verilen derslerin ara sınavları dijital imkanlar kullanılarak online yöntemlerle yapılmıştır. Dönem sonu, bütünleme, tek-çift ve azami öğrenin sonu sınavlarının uzaktan yapılmasına karar verilmiştir. 

-15 Haziran 2020 sonrasında gerek yüz yüze yapılacak uygulamalı derslerde gerekse yüz yüze yapılacak final ve bütünleme sınavlarında covid-19 salgını kapsamında olası bulaş riskini en aza indirmek için bütün öğrencilere cepte taşınabilecek sprey dezenfektanları dağıtılması, derslik girişlerine el dezenfektanları konulması, sınavların ve uygulamaların dersliklerin üçte bir kapasitesi kullanılarak gerçekleştirilmesi, derslik girişlerinde öğrencilere maske dağıtılması planlanmıştır. 

-Üniversitemiz Bolu Meslek Yüksekokulu ve Gerede Meslek Yüksekokulunda mevcut olan 25 dikiş makinesi kullanılarak Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü özelliklerde cerrahi maske üretimi planlanmış olup maske için gerekli kumaş malzemelerinin temini için süreç devam etmektedir.  

-Üniversitemiz Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM) tarafından üretimi devam eden el dezenfektanlarından 5000 adedi kamu kurumları ve şehrimizde faaliyet gösteren başlıca sanayi kuruluşlarına ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirildi. Yüz yüze yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere 40 bin adet cep tipi sprey el dezenfektanı üretimi için yeni planlama yapılmıştır.